Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đầy - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đầy - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-074817-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở LĐ - TB&XH
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng