Thủ tục hành chính: Quyết định thành lập Trung tâm dạy nghề công lập - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định thành lập Trung tâm dạy nghề công lập - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-040452-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở nội vụ, Sở kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng