THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định Số:199/2018/QĐST-HNGĐ ngày 15/11/2020 của TAND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình (251690)

  • Số bản án: Số:199/2018/QĐST-HNGĐ
  • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 15/11/2020
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Tranh chấp ly hôn, nuôi con chung
Tải về bản án