Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác rừng trồng tập trung (Áp dụng cho đối tượng chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh sử dụng vốn ngân sách đầu tư để trồng rừng, vốn viện trợ không hoàn lại) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác rừng trồng tập trung (Áp dụng cho đối tượng chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh sử dụng vốn ngân sách đầu tư để trồng rừng, vốn viện trợ không hoàn lại) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS729
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm (Phòng Quản lý Bảo vệ rừng)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định. Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phê duyệt hồ sơ, cấp giấy phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng. Thời hạn của giấy phép tối đa là 12 tháng kể từ khi ban hành.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng