Thủ tục hành chính: Quyết định cho phép được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định cho phép được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-030080-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động - Thương binh Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng