THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 63 ngày 20/04/2021 của TAND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng về Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn... (94351)

  • Số bản án: 63
  • Quan hệ pháp luật: Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 20/04/2021
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Công nhận thuận tình ly hôn
Tải về bản án