Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 625/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 87/TTr-CP ngày 22/3/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Bungari (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI BUNGARI ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 625/QĐ-CTN ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Tuấn Minh, sinh ngày 26/9/1970 tại Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: UBND quận Ba Đình, Hà Nội

Hiện trú tại: Vùng Sofia, quận Thủ Đô, khu Mladost 3, chung cư 302, cửa 1, tầng 1, căn hộ 1, thành phố Sofia

Hộ chiếu số N1935070 cấp ngày 23/5/2019 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 2 dốc Tam Đa, khu tập thể nhà máy Da, phường Thụy Khuê, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Giới tính: Nam

2.

Ứng Văn Kraisi, sinh ngày 02/11/1994 tại Bungari

Nơi đăng ký khai sinh: Bungari

Hiện trú tại: Vùng Montana, quận Ovchinovski, phố Kvartal Ogosta, chung cư 15, cửa B, tầng 1, căn hộ số 3, thành phố Ovchinovski

Hộ chiếu số N1837934 cấp ngày 29/3/2018 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 21 phố Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nam

 

3.

Trần Thị Hương, sinh ngày 06/10/1968 tại Thái Bình

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Hiện trú tại: Vùng Sofia, quận Thủ Đô, khu Svoboda, chung cư 17, cửa D, tầng 3, căn hộ 79, thành phố Sofia

Hộ chiếu số N2124204 cấp ngày 09/6/2020 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 38 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Giới tính: Nữ