THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 50/2019/QĐST-DS ngày 11/06/2020 của TAND TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương về Tranh chấp về thừa kế tài sản (318848)

  • Số bản án: 50/2019/QĐST-DS
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về thừa kế tài sản
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 06/11/2020
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Anh em trong gia đình đã thỏa thuận xong
Tải về bản án