THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 35 ngày 31/01/2021 của TAND TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai (252011)

  • Số bản án: 35
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 31/01/2021
  • Loại vụ/việc: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
  • Tòa án xét xử: TAND TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Trần Hùng C bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Tải về bản án