THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 33 ngày 29/07/2020 của TAND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (326759)

  • Số bản án: 33
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 29/07/2020
  • Loại vụ/việc: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Phan Văn T
Tải về bản án