THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 167 ngày 20/10/2020 của TAND TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai về Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn... (33425)

  • Số bản án: 167
  • Quan hệ pháp luật: Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 20/10/2020
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: anh Lục Văn L và chị Kiều Thị T yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn
Tải về bản án