THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 165 ngày 10/07/2020 của TAND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình (341226)

  • Số bản án: 165
  • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 07/10/2020
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Anh Kiên xin ly hôn chị Lan do không hợp nhau
Tải về bản án