THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 159/HSPT-QĐ ngày 15/12/2020 của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (94221)

  • Số bản án: 159/HSPT-QĐ
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Phúc thẩm
  • Ngày tuyên án: 15/12/2020
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Lê Viết Tr-TCTS
Tải về bản án