THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 156 ngày 07/03/2020 của TAND TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương về Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn... (250118)

  • Số bản án: 156
  • Quan hệ pháp luật: Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 03/07/2020
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Có con
Tải về bản án