THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 129/QĐST-HNGĐ ngày 07/06/2021 của TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình (302477)

  • Số bản án: 129/QĐST-HNGĐ
  • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 06/07/2021
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
Tải về bản án