THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 106/2019/QĐST-HNGĐ ngày 12/06/2020 của TAND Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội về Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn... (319091)

  • Số bản án: 106/2019/QĐST-HNGĐ
  • Quan hệ pháp luật: Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 06/12/2020
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: - Về quan hệ hôn nhân: Chị Đào Thị T và anh Lê Hoàng H thuận tình ly hôn.
Tải về bản án