THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định 07 ngày 20/09/2020 của TAND TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình về Tranh chấp hợp đồng tín dụng (362509)

  • Số bản án: 07
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 20/09/2020
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Anh H và chị L vay vốn của ngân hàng T không trả, để quá hạn nên Ngân hàng T khởi kiện yêu cầu trả nợ
Tải về bản án