Thủ tục hành chính: Quy trình, thủ tục tiếp nhận công bố sản phẩm, rau, quả, chè an toàn (dựa trên kết quả đánh, giá giám sát nội bộ) - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Quy trình, thủ tục tiếp nhận công bố sản phẩm, rau, quả, chè an toàn (dựa trên kết quả đánh, giá giám sát nội bộ) - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-109722-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnQua InternetTrụ sở cơ quan hành chính Nộp trực tiếp tại Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn theo địa chỉ: 119 Hùng vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc.Hồ sơ nộp sau 16h thì được tính vào ngày hôm sau
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng