Quy định về việc chi trả tiền lương cho người lao động

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37385

Câu hỏi:

Xin chào luật sự. Tôi muốn hỏi hiện nay tôi đang làm việc trong công ty cổ phần về du lịch khi tôi xin chuyển bộ phận, bộ phận cũ tôi làm việc là hệ số 2,96 khi tôi xin chuyển sang bộ phận khác công ty xếp bậc hệ số của tôi là 2,65 theo bộ phận mới có đúng không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Theo như bạn trình bày, bạn làm việc tại công ty cổ phần (không phải là cơ quan Nhà nước), thì sẽ áp dụng chế độ tiền lương do công ty bạn quy định.

Căn cứ Điều 90 Bộ Luật lao động 2012 quy định về tiền lương như sau:

"1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Điều 93 Bộ Luật lao động 2012 quy định xây dựng thang lương, bảng lương như sau:

"Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 024.6294.9155         

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động."

Như vậy, tại mỗi công ty sẽ có thang lương, bảng lương riêng áp dụng cho từng công việc là khác nhau.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam