Thủ tục hành chính: Quản lý phương tiện Việt Nam, nước ngoài chuyển cảng - Bộ Quốc phòng

Thông tin

Số hồ sơ: B-BQP-102894-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Biên giới
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn biên phòng cửa khẩu cảng biển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảng vụ, Hải quan, Y tế, Kiểm dịch động thực vật
Cách thức thực hiện: Thuyền trưởng trực tiếp đến làm thủ tục tại Cảng vụ hoặc trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng (đối với Biên phòng cửa khẩu cảng đã thực hiện khai báo thủ tục qua mạng)
Thời hạn giải quyết: Sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo tàu chuyển cảng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng