Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-113172-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Điểm của bài thi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng