Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Phiếu yêu cầu xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-123711-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành khác
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trả lời theo yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Yêu cầu xác minh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng