Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Phê duyệt Phương án Phòng cháy chữa cháy rừng của tổ chức - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt Phương án Phòng cháy chữa cháy rừng của tổ chức - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS734
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chữa cháy rừng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đội kiểm tra an toàn Đội Kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chữa cháy , Phòng Cảnh sát Đội Kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày khi phương án hoàn chỉnh
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng