Thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hoá chất - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hoá chất - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-040958-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời gian thụ lý giải quyết xong hồ sơ 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng