Thủ tục hành chính: Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-123691-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hậu Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ từ khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công. Hồ sơ đề nghị Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được Phòng Hành chính đã kiểm tra hồ sơ, thủ tục
Bước 2: Trực tiếp kiểm tra, thẩm định hồ sơ thủ tục.
Nếu hồ sơ hợp lệ thì soạn thảo quyết định thực hiện trình tự thủ tục trình ký theo quy định.
Nếu hồ sơ không phù hợp theo quy định thì chuyển trả hồ sơ lại cho đơn vị.
Bước 3: Đơn vị đến nhận kết quả tại Phòng Hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, ký nhận vào sổ giao nhận văn bản

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hậu Giang

Văn bản xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của Sở Kế hoạch & Đầu tư (01 bản gốc)
Báo cáo thẩm định dự án đầu tư của Sở Kế hoạch & Đầu tư (01 bản gốc)
Văn bản tham giá ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên ngành theo từng lĩnh vực của dự án (01 bản sao)
Hồ sơ dự án công trình của đơn vị tư vấn lập (01 bản gốc)
Dự thảo Quyết định (01 bản in và tệp file)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hậu Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hậu Giang

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hậu Giang

Thủ tục hành chính liên quan Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hậu Giang

Menu