Thủ tục hành chính: Nhập Quốc tịch Việt Nam - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Nhập Quốc tịch Việt Nam - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-BS94
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp nơi cư trú
Thời hạn giải quyết: 115 ngày (thời gian giải quyết thực tế tại các cơ quan có thẩm quyền)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng