Người chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Câu hỏi:

Mã số câu hỏi: DS288

Người chấm dứt hợp đồng trái luật có bị xử phạt không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau: 1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự 2015 2. Nội dung tư vấn  Do bạn không nói rõ hợp đồng này là loại hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán….Do đó, trong trường hợp này chúng tôi trả lời mang tính chất chung cho các loại hợp đồng theo quy định của Bộ luật ...
Xem nội dung đầy đủ

Gửi câu hỏi của bạn