Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS630
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi - Thủy sản (đối với các dự án đa canh, dự án chăn nuôi, thủy sản), Phòng Trồng trọt (đối với các dự án thuộc lĩnh vực trồng trọt), Chi cục Kiểm lâm (đối với các dự án trồng rừng, bảo vệ rừng)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành có liên quan của tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời hạn giải quyết: Cơ quan chủ trì nghiệm thu tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thời gian giải quyết tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản nghiệm thu dự án hoàn thành (do cơ quan chủ trì nghiệm thu lập và thống nhất mẫu sử dụng)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng