Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-054897-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Thuế - phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục thuế hoặc Chi cục Thuế)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục thuế hoặc Chi cục Thuế)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ mua hoá đơn và các quyển hoá đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng