Thủ tục hành chính: Miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1198
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: (Không quy định cụ thể) trực tiếp gửi đơn tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và tài liệu kèm theo của đương sự, cơ quan Thi hành án dân sự xem xét, quyết định về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc Thông báo về việc không được miễn hoặc giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng