Luật sư tư vấn quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32561

Câu hỏi:

Ông Trần Văn T – Phó trưởng phòng ủy ban nhân dân huyện X giữ chức vụ gần 5 năm, 3 năm đầu, ông thực hiện việc kê khai tài sản rất đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, minh bạch. Ông nhận ra năm nào cũng kiểm tra qua loa, sơ sài nên năm thứ 4 ông đã không khai rõ một số tài sản ông có. Đó là ông đã mua một mảnh đất trị giá 2 tỷ đồng và thành lập một công ty, có người trong ủy ban nhân dân biết được tố cáo ông với cấp trên tức là trưởng phòng ủy ban nhân dân huyện X, nhưng một tháng sau ông T vẫn không bị kiểm tra tài sản. Lý do là do ông trưởng phòng ủy ban nhân dân đó cũng có góp tiền vào mua mảnh đất và thành lập công ty ấy. 1. Người tố cáo có bị gì không? Được hưởng quyền như thế nào? 2. Ông phó chủ tịch và chủ tịch đã vi phạm luật gì và sẽ bị xử lý như thế nào?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Tố cáo 2011

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 9 Luật Tố cáo 2011 quy định Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo như sau:

"1. Người tố cáo có các quyền sau đây:

a) Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b) Được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của mình;

c) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết quả giải quyết tố cáo;

d) Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết;

đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù, trù dập;

e) Được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;

b) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình;

d) Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra.”

Theo quy định, người tố cáo sẽ được giữ bí mật về thông tin; được áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người tố cáo theo Luật Tố cáo 2011, theo đó, người bảo vệ người tố cáo được thực hiện tại nơi cư trú, công tác, làm việc, học tập, nơi có tài sản của người cần được bảo vệ hoặc những nơi khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định; ngoài bảo vệ người tố cáo, cơ quan có thẩm quyền còn có trách nhiệm bảo vệ người thân tích của người tố cáo đồng thời người tố cáo phải có trách nhiệm trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình và phải bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra.

2. Ông phó chủ tịch và chủ tịch đã vi phạm luật gì và sẽ bị xử lý như thế nào?

* Về việc đăng ký kinh doanh: Khoản 1 Điều 37 Luật phòng, chống tham nhũng 2005 quy định cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, đối với hành vi tham gia thành lập doanh nghiệp của ông T và ông trưởng phòng là hành vi vi phạm pháp luật, trong trường hợp này, tùy vào tính chất và mức độ của hành vi mà áp dụng các hình thức xử kỷ luật tương ứng, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Điều 45. Các loại tài sản phải kê khai bao gồm:

1. Nhà, quyền sử dụng đất;

2. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại tài sản khác mà giá trị của mỗi loại từ năm mươi triệu đồng trở lên;

3. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

4. Thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật."

Điều 52 Luật phòng, chống tham nhũng 2005 quy định về việc Xử lý người kê khai tài sản không trung thực như sau:

"1. Người kê khai tài sản không trung thực bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Quyết định kỷ luật đối với người kê khai tài sản không trung thực phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc.

2. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản không trung thực thì bị xoá tên khỏi danh sách những người ứng cử; người được dự kiến bổ nhiệm, phê chuẩn mà kê khai tài sản không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê chuẩn vào chức vụ đã dự kiến."

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH