Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử - xóa hộ khẩu thường trú - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử - xóa hộ khẩu thường trú - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-BS173
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai tử; cơ quan Công an có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày, sau khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử (bản chính); Sổ hộ khẩu đã xóa đăng ký thường trú
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng