Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Kiểm tra lần đầu xe máy chuyên dùng để khai thác sử dụng - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra lần đầu xe máy chuyên dùng để khai thác sử dụng - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS539
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại đơn vị đăng kiểm.
Thời hạn giải quyết: - Thời gian kiểm tra xe máy chuyên dùng theo thỏa thuận giữa Trung tâm Đăng kiểm và chủ sở hữu xe máy chuyên dùng tùy thuộc vào địa điểm kiểm tra xe máy chuyên dùng.
- In ấn chỉ kiểm định và cấp phát ấn chỉ kiểm định trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi kiểm tra xe máy chuyên dùng đạt yêu cầu.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tem kiểm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng