Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng đại lý (đăng ký kiểm tra lần đầu) - Hoà Bình

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng đại lý (đăng ký kiểm tra lần đầu) - Hoà Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS69
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc tiến hành kiểm tra điều kiện kinh doanh nhập khẩu kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc trả lời kết quả sau khi kết thúc quá trình kiểm tra
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng