Thủ tục hành chính: Kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-224501-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua Fax, Email (hồ sơ bản chính cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra)
Thời hạn giải quyết: Không muộn quá 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng