Thủ tục hành chính: Kiểm định ngoài Đơn vị đăng kiểm - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm định ngoài Đơn vị đăng kiểm - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS537
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: - Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản đề nghị kiểm định ngoài Đơn vị kiểm định Trung tâm Đăng kiểm gửi văn bản đề nghị kiểm định ngoài Đơn vị đăng kiểm kèm theo danh sách xe cơ giới về Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản đề nghị kiểm định ngoài Đơn vị đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản hướng dẫn gửi Đơn vị đăng kiểm để kiểm định.
- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Cục Đăng kiểm có văn bản hướng dẫn Trung tâm Đăng kiểm tiến hành kiểm định xe cơ giới.
- In ấn chỉ kiểm định và cấp phát ấn chỉ kiểm định ngay sau khi phương tiện đạt tiêu chuẩn kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tem kiểm định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng