Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Kiểm định lần đầu lập Hồ sơ phương tiện - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm định lần đầu lập Hồ sơ phương tiện - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS535
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại đơn vị đăng kiểm.
Thời hạn giải quyết: - Kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và xe đã được đưa đến Trung tâm Đăng kiểm.
- In ấn chỉ kiểm định và cấp phát ấn chỉ kiểm định ngay sau khi phương tiện đạt tiêu chuẩn kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tem kiểm định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng