Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-268286-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định (Phụ lục III)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng