Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Kiểm tra gia hạn đăng kiểm tàu cá hàng năm - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra gia hạn đăng kiểm tàu cá hàng năm - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-136328-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Đăng kiểm, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản kiểm tra kỹ thuật hàng năm. Sổ đăng kiểm tàu cá đã gia hạn. Biên lai thu phí, lệ phí
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng