Thủ tục hành chính: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS394
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại bộ phận một cửa của Chi Cục Thuế quản lý tổ chức trả thu nhập trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc gửi bằng văn bản điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế.
Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cơ quan Thuế không phải trả kết quả.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng