×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-043153-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng