Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS395
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân khai thay thuế nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản trực tiếp tại bộ phận một cửa liên thông. Trường hợp ở địa phương chưa thực hiện quy chế một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có bất động sản chuyển nhượng.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 11-1/TB-TNCN.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng