Thủ tục hành chính: Khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ (Đối với chủ rừng là tổ chức) - Vĩnh Phúc

Thông tin

Số hồ sơ: T-VPH-BS28
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo ý kiến
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng