Thủ tục hành chính: Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai - Bộ Tài chính

Thông tin

Số hồ sơ: B-BTC-044216-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng