Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-191313-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp theo đường bưu điện đến tại Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ 54 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp giấy xác nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng