Thủ tục hành chính: Khai báo nguồn bức xạ - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Khai báo nguồn bức xạ - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-123848-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: a) Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ & An toàn bức xạ hạt nhân của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 053.3851508; - Fax: 053.3852811
b) Có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận khai báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng