Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1956/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 04 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỔI MỚI NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ” TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư hiểu biết đầy đủ về pháp luật, nhận thức sâu sắc về chủ trương thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Ninh Thuận văn minh, giàu đẹp.

2. Yêu cầu

- Tăng cường, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và năng lực điều hành thực hiện của chính quyền các cấp; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học và Nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

- Từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa theo hướng văn minh, hiện đại, trên cơ sở kế thừa và phát huy thuần phong mỹ tục, những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời loại bỏ những hủ tục lạc hậu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các tầng lớp Nhân dân về văn hóa, văn minh đô thị

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh lịch sự, đúng chuẩn mực trọng tâm về an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, hoạt động văn hóa, quan hệ giao tiếp, ứng xử trong cơ quan, công sở, trường học va cộng đồng dân cư.

- Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong quy ước, hương ước của thôn, khu phố để sinh hoạt, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của người dân, từ đó tích cực trong việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bar, karaoke, vũ trường, các cơ sở kinh doanh băng đĩa nhạc, quán cà phê và các cơ sở kinh doanh khác có sử dụng âm thanh theo quy định. Tăng cường công tác quản lý và biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh các dịch vụ văn hóa,... gây tiếng ồn sai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và hình thành những hình thức trong việc tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp dân tộc, loại bỏ những hủ tục lạc hậu; thực hành tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí.

2. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý và tổ chức hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao; tập trung triển khai tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể thao, trưng bày triển lãm chuyên đề, sách báo, phim ảnh, biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân vui chơi trong dịp lễ tết, sự kiện và phục vụ các nhiệm vụ chính trị có hiệu quả.

3. Đảm bảo trật tự xã hội

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, kiềm chế tiến tới đẩy lùi sự gia tăng tội phạm.

4. Giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị

- Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về trật tự đô thị, chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, xây dựng, vệ sinh môi trường.

- Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng không gian, cảnh quan đô thị. Tổ chức sắp xếp, chỉnh trang gắn với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị tại các địa phương theo hướng hiện đại, đảm bảo thống nhất, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng, cây xanh, môi trường, hệ thống cấp thoát nước, thông tin liên lạc, biển báo, thiết chế văn hóa, thể thao,... chú trọng đến những địa điểm công cộng, các khu du lịch, các điểm di tích lịch sử, văn hóa, các khu danh lam thắng cảnh.

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; chấn chỉnh trật tự quảng cáo, rao vặt, kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí. Thực hiện văn minh thương mại tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Tổ chức tốt công tác thanh tra kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp Luật về thương mại. Xử lý dứt điểm những tồn tại về trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

5. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

- Tuyên truyền, vận động xây dựng ý thức văn hóa khi tham gia giao thông; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không tổ chức và tham gia đua xe trái phép; chấp hành nghiêm Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, thực hiện quy định “Đã uống rượu bia không lái xe”.

- Thực hiện công tác duy tu, sửa chữa hệ thống cầu, đường bộ, hệ thống chiếu sáng công cộng. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn, biển báo hiệu giao thông, chỉnh trang hành lang an toàn giao thông đường bộ để nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông; tăng cường điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, không để ùn tắt giao thông.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm về bảo vệ công trình giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ và Luật Giao thông theo quy định.

6. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường

- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động hình thành nếp sống, thói quen tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường trong gia đình và cộng đồng, tập kết rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi; xây dựng thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp.

- Triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tập trung xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn. Tiếp tục triển khai có chất lượng Phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”; định kỳ, thường xuyên phát động và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường nơi ở, thôn, khu phố, các cơ quan, đơn vị.

- Quy định về điểm tập kết, thu gom rác thải sinh hoạt theo quy chuẩn về môi trường, để người dân tuân thủ. Rà soát bổ sung, lắp đặt hệ thống thùng rác công cộng trên các tuyến đường đô thị, các công trình công cộng, các khu điểm du lịch, các di tích, danh lam, thắng cảnh. Xây dựng quy hoạch và có phương án đầu tư hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại các đô thị và các khu điểm du lịch, khu di tích, danh lam, thắng cảnh.

7. Xóa bỏ tình trạng quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo, rao vặt sai quy định gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn; ra quân xử lý nghiêm các điểm nóng về quảng cáo rao vặt ở đặc biệt khu vực trung tâm các huyện, thành phố.

- Tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về quảng cáo, đặt biển hiệu để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện đúng quy định.

- Các trường học thông báo, quán triệt đến học sinh, sinh viên không tham gia làm dịch vụ quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi sai quy định gây mất mỹ quan; có biện pháp xử lý đối với học sinh, sinh viên vi phạm.

8. Giải quyết triệt để, tiến tới chấm dứt hành vi lang thang xin ăn

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đưa người lang thang, xin ăn, trẻ em cơ nhỡ vào các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc đưa về địa phương gia đình quản lý.

- Xử lý, giải quyết triệt để tình trạng xin ăn trá hình, biến tướng trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai các hoạt động của Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên bố trí trong dự toán năm của các đơn vị, đồng thời thực hiện chi theo chế độ quy định tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm

- Là cơ quan thường trực về công tác “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan và phối hợp biên soạn chương trình, nội dung tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa nông, văn minh đô thị.

- Lồng ghép việc triển khai thực hiện kế hoạch với nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, làm mất an ninh trật tự.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành thường trực các nhóm nội dung theo Kế hoạch, theo dõi công tác tổ chức thực hiện và đề xuất thi đua khen thưởng việc tổ chức thực hiện kế hoạch của các ngành, địa phương.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá công tác đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị theo năm, giai đoạn; qua đó xét khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình, có thành tích xuất sắc.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm

Đưa nội dung đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm

- Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng phát triển đô thị hàng năm. Đề xuất các tiêu chuẩn quy hoạch và kiến trúc, đảm bảo điều kiện để người dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, việc thực hiện quy chế khu đô thị mới; hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng đô thị.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện việc quy hoạch đất để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

- Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở có hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo thẩm quyền.”.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm

Lồng ghép các nội dung đổi mới nếp sống văn hóa vào Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền việc đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức sắp xếp, thu gọn, chỉnh trang và ngầm hóa cáp quang viễn thông trên các tuyến đường chính, trọng điểm để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

7. Sở Tài chính có trách nhiệm

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hằng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

8. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm

- Hoàn thiện nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông, bổ sung đầy đủ hợp lý hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn giao thông đường độ, đường thủy, đường sắt, điểm dừng, đỗ xe, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao ý thức và hành vi văn hóa khi tham gia giao thông.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm

- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên về đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị thông qua các nội dung chương trình giáo dục.

- Chủ trì xây dựng mô hình giao tiếp - ứng xử văn hóa, văn minh cho học sinh, sinh viên trong các cấp học, ngành học; quy tắc ứng xử giữa học sinh và giáo viên, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp - ứng xử văn hóa văn minh. Lồng ghép nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị vào các môn học ngoại khóa và xây dựng “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”, phong trào “An toàn trường học”.

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; yêu cầu phụ huynh và học sinh các cấp học ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Xây dựng nội quy, quy chế trong trường học, quy định mức kỷ luật và thực hiện nghiêm đối với học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

10. Sở Nội vụ có trách nhiệm

- Phối hợp tuyên truyền thực hiện quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước về giao tiếp và ứng xử văn hóa văn minh cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động khi thực thi nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động có phẩm chất đạo đức tốt, đạt tiêu chuẩn về văn hóa giao tiếp và ứng xử văn hóa văn minh.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm

Chủ trì, phối hợp các cấp, các ngành chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện an sinh xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận có trách nhiệm

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến tạo sự chuyển biến nhận thức trong cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt công tác đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

- Chú trọng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị với các hình thức phong phú, sinh động. Nêu gương “Người tốt, việc tốt” để nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phê phán các thói quen xấu, lạc hậu làm mất trật tự và mỹ quan đô thị,...

13. Công an tỉnh có trách nhiệm

- Chỉ đạo các lực lượng Công an thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự kỷ cương.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy, nổ tại các khu chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu, khu công nghiệp,...

- Tăng cường công tác trực gác, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh.

- Xây dựng, nhân rộng có hiệu quả mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và Phong trào “Thôn, khu phố, an toàn”.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền, triển khai các nội dung về đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường, phường, thị trấn, cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời về các trường hợp vi phạm công tác đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường ở cơ sở; phát động, xây dựng thôn, khu phố không rác.

- Tiếp tục triển khai Phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp” tại các địa phương.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh

- Triển khai thực hiện việc đổi mới nếp sống văn hóa văn minh đô thị trong hệ thống tổ chức của mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tổ chức thành viên và đoàn viên, hội viên.

- Tăng cường tổ chức tập huấn và các hoạt động chuyên đề về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ở quy mô phù hợp với từng đối tượng hội viên; lồng ghép các nội dung xây dựng nếp sống văn minh vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 6); hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này vê Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT và PCT UBND tỉnh N.L.B;
- Như mục IV;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. ĐN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Biên