Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/KH-UBND

Lào Cai, ngày 01 tháng 04 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU SA PA - FANSIPAN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 26/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-BVHTTDL ngày 13/7/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 5/02/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Chiến lược quảng bá thương hiệu Sa Pa - Fansipan;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quảng bá thương hiệu Sa Pa - Fansipan giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Cụ thể hóa Chiến lược quảng bá thương hiệu Sa Pa - Fansipan thành Kế hoạch để triển khai thực hiện; làm căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện từng năm.

- Thực hiện công tác quản lý, phát triển du lịch, đặc biệt là trong công tác quảng bá và xúc tiến du lịch một cách hiệu quả và thống nhất toàn tỉnh.

- Tạo cơ sở khoa học và pháp lý cho việc quản lý, đầu tư, xây dựng các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh Lào Cai một cách hiệu quả.

- Thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế phát triển đột phá của tỉnh: Đến năm 2025 đón khoảng 10 triệu lượt khách (2 triệu khách quốc tế; 8 triệu khách nội địa). Tổng thu từ khách du lịch đạt 44.750 tỷ đồng. Doanh thu từ du lịch chiếm tỷ trọng từ 22% - 23% GRDP của tỉnh vào năm 2025.

2. Yêu cầu:

- Triển khai tốt các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo đồng bộ, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

- Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thiết thực, xác định rõ đối tượng truyền thông, nhằm thu hút khách du lịch từ các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới tiềm năng, chú trọng thị trường quốc tế và nội địa có khả năng chi trả cao.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành du lịch; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho công tác quảng bá xúc tiến du lịch. Đồng thời, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch để thu hút vốn đầu tư.

- Các nội dung trong Kế hoạch phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu:

- Mục tiêu: Thống nhất và sử dụng một bộ nhận diện thương hiệu đồng bộ trong các hoạt động marketing du lịch tỉnh Lào Cai.

- Thời gian: Năm 2021.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

- Các hoạt động chính:

+ Thống nhất về hình ảnh và màu sắc của Logo.

+ Sử dụng Logo gắn kèm các sản phẩm du lịch và ấn phẩm du lịch như: Catalouge, brochure, tờ rơi, tờ gấp, website, video quảng cáo, mũ nón, các phương tiện vận chuyển (ô tô, xe buýt).

+ Áp dụng các giá trị du lịch bền vững và du lịch có trách nhiệm vào bộ nhận diện thương hiệu.

+ Tích hợp việc nhận diện thương hiệu Du lịch Lào Cai thông qua việc nhận diện các sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh kèm theo các hình ảnh và logo của các hoạt động.

2. Quảng bá và xúc tiến du lịch thông qua marketing trực tuyến:

- Mục tiêu: Nâng cao hoạt động quảng bá du lịch, tiếp cận nhanh chóng và trên phạm vi rộng với lượng khách lớn:

+ Các trang web về du lịch của Lào Cai được quản lý và cập nhật thông tin thường xuyên, sử dụng ứng dụng các công nghệ mới.

+ Đa dạng hoạt động marketing thông qua các mạng xã hội.

- Thời gian: Năm 2021 – 2025.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và các cơ quan truyền thông.

- Các hoạt động chính:

+ Hoàn thiện các website cho khách nội địa và khách quốc tế, cổng thông tin điện tử của du lịch tỉnh Lào Cai.

+ Xây dựng hệ thống website 360˚ tích hợp các hình ảnh, video, clip 3D tăng sức thu hút, dễ dạng tiếp cận với nhóm du khách trẻ.

+ Gửi thư điện tử cung cấp các thông tin du lịch trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp, hãng truyền thông cập nhật các chính sách, quy hoạnh và kế hoạch quảng bá du lịch của tỉnh Lào Cai.

+ Xây dựng các nội dung trên các mạng xã hội Zalo, Facebook, Tik Tok, Instagram nhằm quảng bá thương hiệu du lịch một cách nhanh chóng.

3. Làm mới các phương thức quảng cáo bằng hình ảnh, âm thanh trực quan:

- Mục tiêu: Tăng được mức độ bao phủ thương hiệu của du lịch Lào Cai.

- Thời gian: Năm 2021- 2025.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; các cơ quan truyền thông; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Các hoạt động chính:

+ Tăng thêm số lượng hình ảnh, cụm pano, màn hình Led tại các điểm du lịch, tuyến đường, nhà ga, bến xe trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các thành phố lớn như: Hải phòng, Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh,… xây dựng những biển hiệu, pano để quảng bá hình ảnh du lịch Lào Cai.

+ Sử dụng các hình ảnh quảng bá trên các phương tiện công cộng.

+ Đặt hàng sáng tác ca khúc về du lịch Lào Cai nhằm dễ dàng tiếp cận với các nhóm khách nội địa.

4. Quảng cáo thương hiệu du lịch Lào Cai thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng:

- Mục tiêu: Trong vòng 3 năm truyền tải được thông điệp mang tính tập thể cao về du lịch Lào Cai đến với đông đảo số lượng người tiếp cận.

- Thời gian: Năm 2021 - 2023.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với các cơ quan truyền thông.

- Các hoạt động chính:

+ Kết hợp với các đài truyền hình địa phương và Trung ương cho sản xuất 05 bộ phim tài liệu về Lào Cai chia theo các chủ đề: Toàn cảnh du lịch Lào Cai; Thiên nhiên núi rừng Tây Bắc; Ẩm thực vùng cao; Các lễ hội độc đáo; Văn hóa và bản sắc các dân tộc.

+ Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về khám phá du lịch Lào Cai trên các báo, tạp chí lớn như: Tạp chí Du lịch, Báo Lào Cai, Báo Du Lịch.

5. Nghiên cứu thị trường, phát triển thương hiệu nhánh đối với thị trường nội địa và quốc tế:

- Mục tiêu: Quảng bá thương hiệu du lịch trở nên phổ biến tại các thị trường mục tiêu.

- Thời gian: Năm 2022 - 2025.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Các hoạt động chính:

+ Thực hiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm xác định nhu cầu chính của từng nhóm thị trường.

+ Kết hợp các hoạt động marketing phân biệt đến với từng thị trường, đẩy mạnh việc nhận diện thương hiệu tại các thị trường trọng tâm.

6. Xây dựng nhóm công tác chuyên biệt quản lý hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch:

- Mục tiêu: Đánh giá, kiểm soát hoạt động của công tác quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Thời gian: Năm 2022 - 2025.

- Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Lào Cai; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Các hoạt động chính:

+ Hình thành tổ công tác đặc biệt có năng lực và trình độ bao gồm cơ quan Nhà nước kết hợp với đại diện của doanh nghiệp.

+ Áp dụng, lồng ghép một số quy chuẩn về du lịch bền vững nhằm đánh giá, kiểm soát chất lượng của việc quảng bá xúc tiến du lịch.

7. Quảng bá thương hiệu thông qua sản phẩm du lịch địa phương:

- Mục tiêu: Tận dụng tối đa nguồn lực địa phương cho công tác quảng bá và xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: Năm 2021 - 2025.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã; Doanh nghiệp.

- Các hoạt động chính:

+ Tổ chức hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch thông qua các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tại địa phương.

+ Các doanh nghiệp phối hợp cùng tham gia; đồng thời tổ chức quảng bá, xúc tiến các sản phẩm riêng của doanh nghiệp.

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo tăng cường quảng bá thương hiệu du lịch và thu hút đầu tư.

8. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quảng bá xúc tiến du lịch:

- Mục tiêu: Giúp cho người dân, cộng đồng có ý thức trách nhiệm trong việc quảng bá du lịch.

- Thời gian: Năm 2022 - 2025.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Các hoạt động chính:

+ Điều tra năng lực cộng đồng đưa ra phương pháp nâng cao nhận thức cho người dân về du lịch và ý thức quảng bá du lịch.

+ Tuyên truyền mỗi tháng một lần cho người dân về vai trò của du lịch và việc tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch.

+ Trong vòng 3 năm (2022 - 2024) định kỳ mở lớp tập huấn các kỹ năng phát triển và quảng bá thương hiệu cho cộng đồng.

9. Điều tra phân loại trình độ nghiệp vụ của nguồn cán bộ trong ngành du lịch:

- Mục tiêu: Đánh giá tình hình thực trạng về nguồn nhân lực hiện tại, tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động quảng bá du lịch của tỉnh Lào Cai.

- Thời gian: Năm 2022- 2023.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Các hoạt động chính:

+ Phỏng vấn trực tiếp doanh nghiệp (20 doanh nghiệp) và người lao động trong ngành du lịch (50 người), xây dựng bảng hỏi.

+ Điều tra diện rộng, 100% doanh nghiệp và tổ chức du lịch (nhà hàng, khách sạn, đại lý lữ hành, cơ quan quản lý du lịch).

10. Bồi dưỡng, đào tạo phát triển về kỹ năng cho cán bộ quản lý trong quảng bá, xúc tiến du lịch:

- Mục tiêu: Hướng công tác quản lý trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch từng bước chuyên nghiệp hóa.

- Thời gian: Năm 2021 - 2025.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Các hoạt động chính:

+ Xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong du lịch của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

+ Tổ chức hội thảo về hiện trạng và kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhằm đóng góp hiệu quả cho hoạt động xúc tiến du lịch.

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng về trình độ và nghiệp vụ quảng bá du lịch cho cấp cán bộ trong ngành du lịch trong 3 năm 2021, 2023, 2025.

11. Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thực hiện quảng bá, xúc tiến du lịch:

- Mục tiêu: Phát huy tối đa lợi thế của việc quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Thời gian: Năm 2021 - 2025.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Các hoạt động chính:

+ Thực hiện ứng dụng các công nghệ thông tin trong chiến lược quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Lào Cai.

+ Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nhóm nguồn nhân lực cấp cao.

12. Ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Lào Cai:

- Mục tiêu: Huy động các nguồn vốn, thúc đẩy và gắn kết địa phương với doanh nghiệp trong chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh Lào Cai.

- Thời gian: Năm 2021 - 2025.

- Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Lào Cai, UBND các huyện và các sở, ban ngành liên quan.

- Các hoạt động chính:

+ Tạo điều kiện môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa phương, dựa vào thương hiệu của doanh nghiệp quảng bá thương hiệu du lịch Lào Cai.

+ Ban hành các cơ chế, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu gắn với việc phát triển thương hiệu chung của du lịch tỉnh Lào Cai.

13. Xúc tiến hoạt động quảng bá du lịch Lào Cai trong nước:

- Mục tiêu: Đưa hình ảnh thương hiệu du lịch Sa Pa - Fansipan trở nên rộng khắp trong cả nước, hợp tác liên kết vùng và liên kết ngành cho việc quảng bá thương hiệu du lịch.

- Thời gian: Năm 2021 - 2025.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Doanh nghiệp.

- Các hoạt động chính:

+ Định kỳ hằng năm tham gia “Năm Du lịch quốc gia” tại các địa phương đăng cai tổ chức.

+ Tham gia vào khoảng 20 hội nghị, hội thảo xúc tiến du lịch của Trung ương, khu vực và các tỉnh, thành phố có tiềm năng phát triển du lịch để tuyên truyền, quảng bá về du lịch Lào Cai.

+ Tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip tới khảo sát sản phẩm du lịch tại Lào Cai, thông qua đó quảng bá hình ảnh du lịch nhờ vào các phương tiện truyền thông hoặc các doanh nghiệp.

+ Thiết lập hệ thống thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch tại chỗ bằng việc tổ chức cung cấp miễn phí khoảng 10.000 ấn phẩm quảng bá du lịch đa ngôn ngữ tại các nơi như bến xe, nhà ga, nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan, điểm dừng chân.

14. Đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch Lào Cai tại nước ngoài

- Mục tiêu: Xây dựng thương hiệu du lịch Sa Pa - Fansipan nâng tầm quốc tế.

- Thời gian: Năm 2021 - 2025.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Doanh nghiệp.

- Các hoạt động chính:

+ Tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, các chương trình Roadshow xúc tiến du lịch, giới thiệu các điểm đến du lịch đặc trưng của tỉnh Lào Cai ở nước ngoài. Tổ chức chương trình xúc tiến du lịch carnaval các nước Đông Nam Á.

+ Tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip do Bộ Ngoại Giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, các hãng hàng không hoặc các đoàn phóng viên báo chí các nước tổ chức trong chương trình xúc tiến du lịch quốc gia hằng năm.

+ Phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các hãng hàng không lớn trong và ngoài nước để kết nối xây dựng các tuyến du lịch liên vùng, hỗ trợ khai thác thị trường và tổ chức các chương trình quảng bá, đưa hình ảnh du lịch Lào Cai đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

(Có Phụ lục các nội dung thực hiện Chiến lược quảng bá thương hiệu Sa Pa - Fansipan giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo)

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về quản lý phát triển thị trường khách du lịch, sản phẩm du lịch:

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường thông qua việc huy động nguồn lực của Nhà nước và tư nhân; tập trung vào những thị trường trọng tâm và có ảnh hưởng lớn đến doanh thu du lịch của tỉnh như thị trường khách du lịch đến từ Tây Âu (Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Đức, Anh, Hà Lan), Úc; Mở rộng các thị trường gần tại Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), ASEAN; Cần tập trung khai thác, với những đặc trưng của địa phương như: Bản sắc văn hóa phong phú, độc đáo; khí hậu trong lành, mát mẻ; cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ, yên bình; con người thân thiện, mến khách,... Đối với thị trường nội địa tập trung vào đối tượng khách đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các đô thị miền Bắc, từng bước mở rộng các thị trường khác; chú trọng kết nối du lịch núi và du lịch biển, du lịch tâm linh.

- Cải tiến làm mới các sản phẩm du lịch truyền thống đã quá quen thuộc với khách du lịch. Khai thác tối đa các lợi thế về địa hình, khí hậu mát mẻ, các đặc sản, hàng thủ công truyền thống để đưa các hoạt động mới vào các sản phẩm du lịch.

- Xây dựng nhóm công tác đặc biệt có sự tham gia của các cấp lãnh đạo kết hợp cùng đại diện của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh nhằm phối hợp, đánh giá và phát triển công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Nghiên cứu và lồng ghép các tiêu chuẩn về du lịch bền vững và du lịch có trách nhiệm của Tổng cục Du lịch với các sản phẩm du lịch tại Lào Cai làm căn cứ và cơ sở thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Phối hợp cùng các doanh nghiệp trong việc lựa chọn, hỗ trợ một số địa phương xây dựng thương hiệu điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc thù và mang tính cạnh tranh cao như ở Y Tý (huyện Bát Xát), Bắc Hà (núi Ba mẹ con), Bảo Yên (đền Bảo Hà),…; Hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp trong quản lý chất lượng sản phẩm, thúc đẩy công tác quảng bá và xúc tiến thương hiệu một cách nhanh chóng, đúng trọng tâm.

2. Giải pháp về tuyên truyền và nâng cao nhận thức:

- Xây dựng thống nhất các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quảng bá thương hiệu cho người dân toàn tỉnh Lào Cai.

- Xây dựng và thực hiện các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nhận thức về giá trị cốt lõi của thương hiệu và công tác quảng bá thương hiệu cho các cán bộ và doanh nghiệp trong ngành du lịch.

- Xây dựng và thực hiện các chương trình tuyên truyền về giá trị thương hiệu du lịch đối với cộng đồng, xã hội để tạo sự ủng hộ và tham gia quảng bá cho thương hiệu; cụ thể hóa các giá trị thương hiệu du lịch Lào Cai thông qua các hành động, cách ứng xử và thái độ phục vụ khách du lịch.

- Phối hợp với các địa phương, tổ chức, đoàn thể trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Lào Cai.

- Lồng ghép nội dung về quảng bá thương hiệu thông qua các chương trình đào tạo về du lịch trong tỉnh.

3. Giải pháp về cơ chế, chính sách, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch:

- Xây dựng cơ chế quản trị thương hiệu du lịch thông qua quản trị chất lượng sản phẩm, quản lý và khai thác tài nguyên du lịch; Áp dụng các quy trình quản lý, giám sát chất lượng; Xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong bảo hộ, bảo vệ thương hiệu du lịch.

- Xác định đầu tư ngân sách và xây dựng các chương trình quảng bá mang tính dài hạn làm cơ sở để doanh nghiệp cùng tham gia.

- Ban hành các cơ chế, điều kiện thuận lợi để thu hút thêm các nguồn vốn đến từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn cho công tác quảng bá và xúc tiến du lịch; Các chế tài xử phạt các vi phạm đối với các quy định về thương hiệu, chất lượng dịch vụ, sản phẩm và quảng bá xúc tiến du lịch.

- Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển thương hiệu du lịch, sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cho công tác quảng bá thương hiệu du lịch, huy động xã hội hóa tập trung cho hoạt động phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu du lịch.

4. Giải pháp về tăng cường năng lực quản lý:

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng quảng bá thương hiệu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của doanh nghiệp góp phần tăng hiệu quả của quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh. Chú trọng tới các xu hướng, công cụ, phương pháp mới trong quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Xây dựng các nội dung hướng dẫn, tài liệu để đưa các nội dung về hoạt động quảng bá thương hiệu du lịch Sa Pa - Fansipan vào nội dung giảng dạy của các trường đại học, cao đẳng trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thông qua các lớp tập huấn, cộng đồng và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, cán bộ, viên chức làm công tác du lịch của địa phương cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ quản lý, xây dựng và quảng bá thương hiệu trong hoạt động kinh doanh du lịch để vận dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao.

- Mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng các ứng dụng khoa học nhằm nâng cao năng lực cho cấp cán bộ để đạt hiệu quả cao trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

5. Giải pháp về tăng cường liên kết và phối hợp liên vùng, liên ngành và hợp tác quốc tế:

- Chủ động mời các hãng truyền thông, báo chí và doanh nghiệp đến khảo sát tại Lào Cai; Đa dạng hóa các kênh hợp tác nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Lào Cai.

- Thực hiện liên kết chặt chẽ trong vùng thông qua việc tiên phong xây dựng các chương trình hành động cụ thể có đầu tư để thúc đẩy đầu tư phát triển du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và quảng bá xúc tiến du lịch vùng.

- Gắn kết các sự kiện lớn để thúc đẩy phát triển quảng bá thương hiệu du lịch Lào Cai; duy trì và tăng cường chất lượng tổ chức các lễ hội thường kỳ, các lễ hội gắn liền với những giá trị đặc thù của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục mở rộng các chương trình Roadshow xúc tiến du lịch, giới thiệu các điểm đến du lịch đặc trưng của tỉnh Lào Cai trong nước, nhất là tại các thị trường trọng điểm; từng bước mở rộng các hoạt động này ra nước ngoài. Tổ chức chương trình xúc tiến du lịch carnaval tại các nước Đông Nam Á.

- Duy trì việc tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm với khảo sát du lịch để lấy ý kiến các chuyên gia nghiên cứu giúp nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí thực hiện các triển khai chiến lược quảng bá thương hiệu Sa Pa - Fansipan giai đoạn 2021-2025 được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Hằng năm cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, tổ chức thực hiện các nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch theo Kế hoạch này xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp kinh phí cùng dự toán ngân sách chi thường xuyên hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Nguồn ngân sách các địa phương.

- Nguồn hỗ trợ, tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

- Nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch: Đối với các nội dung sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ trì tại Kế hoạch chủ động xây dựng dự toán kinh phí, gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định.

2. Phân kỳ kinh phí:

Tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 2021-2025: 101,779 tỷ đồng (Một trăm linh một tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu đồng), trong đó ngân sách nhà nước: 58,899 tỷ đồng; vốn xã hội hoá; 42,88 tỷ đồng. Phân kỳ cụ thể như sau:

- Năm 2021: 22,269 tỷ đồng;

- Năm 2022: 23,400 tỷ đồng;

- Năm 2023: 20,350 tỷ đồng;

- Năm 2024: 18,940 tỷ đồng;

- Năm 2025: 16,820 tỷ đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Hướng dẫn các cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn triển khai Kế hoạch.

- Căn cứ vào nội dung được giao, hàng năm xây dựng Kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí chi tiết triển khai các hoạt động, gửi Sở Tài Chính thẩm định, trình UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền tại địa phương về khuyến khích hoạt động marketing du lịch, hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; góp phần tăng cường nhận thức du lịch cho các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư nâng cao hình ảnh du lịch địa phương.

- Hàng năm, tổng hợp đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh.

- Cung cấp thông tin cho các đơn vị truyền thông trong và ngoài tỉnh để phối hợp quảng bá.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ triển khai hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua các đoàn ra, đoàn vào; thông qua các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, Đại sứ quán Việt Nam ở các nước.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh Lào Cai, các cơ quan xuất bản bản tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai; các cổng thông tin điện tử thành viên; kết nối với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương tổ chức đưa tin, viết bài về tình hình du lịch Lào Cai; tuyên truyền, quảng bá về hoạt động hoặc chiến dịch marketing; đề xuất, tổ chức các phương án truyền thông du lịch Lào Cai.

- Căn cứ vào nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí triển khai các hoạt động tổng hợp vào kinh phí hàng năm của đơn vị, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Chủ động hoặc phối hợp trong quản trị truyền thông, góp phần duy trì hình ảnh ổn định của thương hiệu du lịch Việt Nam, thương hiệu du lịch Lào Cai.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép các nội dung tuyên truyền, quảng bá thương hiệu du lịch của tỉnh trong các chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh trong và ngoài nước.

4. Sở Ngoại vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua các đoàn ra, đoàn vào; thông qua các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, Đại sứ quán Việt Nam ở các nước,...

5. Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:

- Lồng ghép các hoạt động quảng bá thương hiệu du lịch gắn với các hoạt động xúc tiến thương mại để giới thiệu du lịch Lào Cai đến các du khách trong và ngoài nước.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

6. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; thẩm định, cân đối ngân sách báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Bố trí ngân sách và nhân lực triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị truyền thông triển khai các hoạt động có liên quan.

- Thực hiện tốt công tác quản lý các điểm đến trên địa bàn; tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao nhận thức về quảng bá thương hiệu du lịch địa phương, chỉ đạo các phòng, ban, các địa phương cơ sở bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch.

- Vận động các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Lào Cai tại các sự kiện trong và ngoài tỉnh.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác liên kết phát triển sản phẩm, quảng bá, xúc tiến các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

8. Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai, Hiệp hội Du lịch thị xã Sa Pa:

Tích cực tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu du lịch Lào Cai; đồng thời chủ động bố trí kinh phí và nhân sự tham gia hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch qua mạng lưới đối tác và các kênh thông tin của đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến lược quảng bá thương hiệu Sa Pa – Fansipan giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT: TU, UBND tỉnh;
- Tổng Cục Du Lịch;
- Các sở: Văn hóa, Thể thao & DL, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải - Xây dựng, Ngoại vụ.
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch Sa Pa;
- Lưu: VT, TH3, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Quốc Khánh