Hưởng trợ cấp chuyển công tác đối với cán bộ chuyển công tác

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33047

Câu hỏi:

Tôi là nhân viên trường học chuyển công tác Vùng đặc biệt khó khăn chồng tôi la cán bộ trạm xá chuyển công tác Vùng đặc biệt khó khăn hai vợ chồng cùng xã tôi chuyển trước chồng một tháng .Hỏi luật sư tôi có được hưởng trợ cấp chuyển gia đình không? Trợ cấp lần đầu =12 tháng lương cơ bản.xin cảm ơn!?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

* Cơ sở pháp luật:

– Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Nội dung tư vấn

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là nhân viên trường học được điều chuyển công tác lên vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và chồng bạn cũng chuyển công tác lên vùng đó. Vì bạn và chồng bạn thuộc đối tượng là cán bộ, công chức nhà nước được điều chuyển lên vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khắn nên Nhà nước có những chính sách hỗ trợ các trường hợp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

“Cán bộ, công chức và người hưởng hương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Theo Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định phụ cấp thu hút như sau:

“1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Theo Điều 5 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP như sau:

“1. Đối tượng và mức trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

2. Trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số km đi nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ôtô khách).

3. Trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí phân công công tác chi trả một lần.”

Mức trợ cấp lần đầu theo Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP là 10 tháng lương tối thiểu vùng.

Từ những quy định trên có thể thấy theo thông tin bạn cung cấp thì ngoài phụ cấp thu hút thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng, trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng chỉ áp dụng một lần cho cả thời gian công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Mức phục cấp sẽ được thực hiện theo quy định trên.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam