Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (kiểm tra trước, hoàn thuế sau) - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (kiểm tra trước, hoàn thuế sau) - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS346
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hoàn thuế hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ ngân sách Nhà nước; Thông báo không thuộc trường hợp hoàn thuế.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng